Martin Čech

Jak najít místo kde není

Martin Čech z VŠB Ostrava
 
Efektivní zajišťování materiálových potřeb pro výrobu je jedním z hlavních cílů interní logistiky. Nedostatečná kapacita skladovacích a výrobních ploch se může snadno stát - či zdát se být - limitním faktorem pro kýžený růst. Na společné procházce skladovacími a výrobními halami se podíváme na kobylku účelnosti a intenzifikaci využití ploch ve výrobním podniku. Vězte, že i tam kde místo dávno došlo je ho stále dost!
 
 
Mgr. Martin Čech
VSB-TUO, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Koupit vstupenku

Early booking 2016
4500,-
platí do 30. 9. 2016
Koupit
Normal price
5500,-
platí do 2. 11. 2016
Koupit